Obchodn├ę podmienky - Zdravie bez liekov
Language
Obchodn├ę podmienky

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky prev├ídzkovate─ża internetovej str├ínky www.zdraviebezliekov.eu:

V┼íeobecn├ę ustanovenia

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky upravuj├║ pr├íva a povinnosti zmluvn├Żch str├ín vypl├Żvaj├║ce z k├║pnej zmluvy uzatvorenej medzi pred├ívaj├║cim, ktor├Żm je firma SANZI s.r.o., so s├şdlom na ul. Dubov├í 10, 080 01 Pre┼íov, I─îO: 51480824, I─î DPH:SK2120722813 (─Ćalej len ÔÇ×pred├ívaj├║ciÔÇŁ) a kupuj├║cim, ktorej predmetom je k├║pa a predaj tovaru na internetovej str├ínke www.zdraviebezliekov.eu.

Kupuj├║ci odoslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że s├║hlas├ş s t├Żm, ┼że tieto v┼íeobecn├ę podmienky a podmienky ustanovenia sa bud├║ vz┼ąahova┼ą na k├║pnu zmluvu uzatvoren├║ na internetovej str├ínke elektronick├ęho obchodu www.zdraviebezliekov.eu, ktor├ę prev├ídzkuje pred├ívaj├║ci, na z├íklade ktorej pred├ívaj├║ci dod├í tovar prezentovan├Ż na predmetnej internetovej str├ínke kupuj├║cemu (─Ćalej len k├║pna zmluva) a na v┼íetky vz┼ąahy medzi pred├ívaj├║cim a kupuj├║cim, vzniknut├ę najm├Ą pri uzatv├íran├ş k├║pnej zmluvy a reklam├ícii tovaru.

V┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky s├║ neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou k├║pnej zmluvy.

Zoznam tovaru zverejnen├ęho na internetovej str├ínke pred├ívaj├║ceho je katal├│gom be┼żne dod├ívan├ęho tovaru a pred├ívaj├║ci nezaru─Źuje okam┼żit├║ dostupnos┼ą v┼íetk├Żch uveden├Żch tovarov. Dostupnos┼ą tovaru bude pre kupuj├║ceho potvrden├í na z├íklade dotazu kupuj├║ceho.

 

Objednávka

Tovar je mo┼żn├ę vybera┼ą prehliadan├şm katal├│gu na t├Żchto webov├Żch str├ínkach www.zdraviebezliekov.eu a n├ísledn├Żm vlo┼żen├şm tovaru do n├íkupn├ęho ko┼í├şka. Objedn├ívka je uzatvoren├ę po n├íslednom vyplnen├ş a odoslan├ş formul├íra s faktura─Źn├Żmi a kontaktn├Żmi ├║dajmi kupuj├║ceho. Objedn├ívka sa pova┼żuje za z├ív├Ązn├║ po vyplnen├ş v┼íetk├Żch potrebn├Żch krokov a ├║dajov potrebn├Żch pre uzavretie objedn├ívky (meno a priezvisko, adresa pre doru─Źenie tovaru, telef├│nne ─Ź├şslo a e-mail).

Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku bez udania d├┤vodu kedyko─żvek pred exped├şciou tovaru a to prostredn├şctvom e-mailu. Prev├ídzkovate─ż m├í pr├ívo zru┼íi┼ą objedn├ívku v pr├şpade nedodania tovaru z d├┤vodu vy┼í┼íej moci, z d├┤vodu ukon─Źenia jeho v├Żroby, z d├┤vodu jeho v├Żpredaja alebo z d├┤vodu nemo┼żnosti dodania v cene, ktor├í je uveden├í v internetovom obchode, vo v┼íetk├Żch t├Żchto pr├şpadoch prev├ídzkovate─ż o tom informuje objedn├ívate─ża. Prev├ídzkovate─ż je povinn├Ż poskytn├║┼ą mo┼żnos┼ą dodania n├íhradn├ęho tovaru. Objedn├ívate─ż m├í pr├ívo odmietnu┼ą mo┼żnos┼ą dodania n├íhradn├ęho tovaru a odst├║pi┼ą od objedn├ívky uveden├ęho tovaru. V pr├şpade ├║hrady k├║pnej ceny alebo jej ─Źasti, bud├║ pri zru┼íen├ş objedn├ívky finan─Źn├ę prostriedky vr├íten├ę objedn├ívate─żovi v lehote 15 kalend├írnych dn├ş rovnak├Żm sp├┤sobom, ak├Ż bol pou┼żit├Ż pri platbe za tovar, pr├şpadne na bankov├Ż ├║─Źet objedn├ívate─ża, pokia─ż objedn├ívate─ż nepo┼żiada inak.

O ka┼żdom kroku vo vybaven├ş va┼íej objedn├ívky budete informovan├Ż e-mailom. Rovnako budete e-mailom informovan├Ż o dostupnosti objednan├ęho tovaru a term├şne dodania.

 

Povinnosti predávajúceho

Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje doda┼ą druh a mno┼żstvo tovaru v k├║pnej cene a za platobn├Żch podmienok, ktor├ę platia v de┼ł odoslania objedn├ívky. Pri prijat├ş objedn├ívky pred├ívaj├║ci vyexpeduje objedn├ívku v ─Źo najkrat┼íom ─Źase v predpokladanom term├şne zvy─Źajne od 5 do 15 pracovn├Żch dn├ş. Av┼íak v krajn├Żch pr├şpadoch sa m├┤┼że sta┼ą, ┼że tovar nebude dodan├Ż, ak do┼ílo vinou v├Żrobcu (dod├ívate─ża) v d├┤sledku ak├ęhoko─żvek obmedzenia, pr├şpadne zru┼íenia distribu─Źn├Żch pr├ív alebo in├Żch nepredv├şdan├Żch okolnost├ş. Pred├ívaj├║ci tovar vhodne zabal├ş, aby nedo┼ílo k jeho po┼íkodeniu po─Źas prepravy.

Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za oneskoren├ę dodanie tovaru zavinen├ę kuri├ęrskou slu┼żbou (resp. Slovenskou po┼ítou) ako ani za po┼íkodenie z├ísielky zavinen├ę kuri├ęrskou slu┼żbou (resp. Slovenskou po┼ítou). ─Äalej nezodpoved├í za nespr├ívne udan├║ adresu prij├şmate─ża. Pred├ívaj├║ci nezodpoved├í za pr├şpadn├ę nedodanie tovaru, ktor├ęmu do┼ílo vinou v├Żrobcu (dod├ívate─ża) v d├┤sledku ak├ęhoko─żvek obmedzenia, pr├şpadne zru┼íenia distribu─Źn├Żch pr├ív alebo in├Żch nepredv├şdan├Żch okolnost├ş.

 

Povinnosti kupuj├║ceho

Objedn├ívate─ż je povinn├Ż d├┤kladne skontrolova┼ą tovar pri jeho prevzat├ş od doru─Źovate─ża a potvrdi┼ą svojim podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzat├ş tovaru. Pokia─ż je z├ísielka vidite─żne po┼íkoden├í alebo zni─Źen├í, objedn├ívate─ż je povinn├Ż bez prevzatia z├ísielky ihne─Ć kontaktova┼ą prev├ídzkovate─ża. Reklam├íciu za pr├şpadn├ę nedodanie tovaru vinou doru─Źovate─ża alebo po┼íkodenie tovaru zavinen├ę doru─Źovate─żom je nutn├ę v tak├Żchto pr├şpadoch uplat┼łova┼ą priamo u doru─Źovate─ża. Reklam├ície mechanick├ęho po┼íkodenia tovaru zapr├ş─Źinen├ęho prepravou, prevzatie ktor├ęho bez v├íd potvrdil objedn├ívate─ż doru─Źovate─żovi, nebud├║ prev├ídzkovate─żom uznan├ę ako opr├ívnen├ę a plnenie z takejto reklam├ície nebude objedn├ívate─żovi poskytnut├ę.

Kupuj├║ci sa zav├Ązuje objednan├Ż tovar prevzia┼ą, skontrolova┼ą neporu┼íite─żnos┼ą obalov a v pr├şpade ak├Żchko─żvek nezrovnalost├ş t├║to skuto─Źnos┼ą bezodkladne ozn├ími┼ą. Povinnos┼ąou kupuj├║ceho je zaplati┼ą za tovar k├║pnu cenu vo v├Ż┼íke a v zmysle platobn├Żch podmienok platn├Żch v de┼ł odoslania objedn├ívky.

 

Stornovanie objednávky

Objedn├ívku je mo┼żn├ę stornova┼ą bez sankcie kedyko─żvek, ak tovar nebol v dohodnutej lehote expedovan├Ż. Stornovanie objedn├ívky je mo┼żn├ę previes┼ą s uveden├şm v┼íetk├Żch ├║dajov z objedn├ívky e-mailom na adrese: zdraviebezliekov@gmail.com

 

Odst├║penie od zmluvy

V s├║lade s ustanoven├şm ┬ž12 ods.1 c.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri z├ísielkovom predaji v platnom znen├ş, m├í spotrebite─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy do 7 pracovn├Żch dn├ş od prevzatia tovaru bez udania d├┤vodu.

Odst├║pen├şm od zmluvy s├║ si zmluvn├ę strany povinn├ę vr├íti┼ą navz├íjom poskytnut├ę plnenia. V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż u┼ż prevzal objednan├Ż tovar, je povinn├Ż ho vr├íti┼ą v origin├ílnom, kompletnom nepo┼íkodenom balen├ş. V pr├şpade, ┼że spotrebite─ż vr├íti objednan├Ż tovar po┼íkoden├Ż alebo ─Źiasto─Źne spotrebovan├Ż, resp. v stave, ktor├Ż nezodpoved├í stavu, v ktorom bol pred├ívaj├║cim odoslan├Ż, berie na vedomie, ┼że pred├ívaj├║ci je opr├ívnen├Ż takto vzniknut├║ ┼íkodu, ktor├║ je pred├ívaj├║ci povinn├Ż preuk├íza┼ą, uhradi┼ą zo sumy, ktor├í bola spotrebite─żom uhraden├í za objednan├Ż tovar. Povinnos┼ąou spotrebite─ża v odst├║pen├ş od zmluvy je uvies┼ą kontaktn├ę ├║daje a ─Ź├şslo ├║─Źtu, na ktor├║ m├í by┼ą pouk├ízan├í suma za objednan├Ż tovar uhraden├í zo strany pred├ívaj├║ceho. Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż uhradi┼ą zaplaten├║ sumu resp. sumu zn├ş┼żen├║ o vzniknut├║ ┼íkodu bezodkladne po vr├íten├ş objednan├ęho tovaru. Tovar je treba zasla┼ą na adresu s├şdla pred├ívaj├║ceho. Tovar treba zasla┼ą doporu─Źene s poisten├şm (nako─żko sa ned├í ru─Źi┼ą za pr├şpadn├║ stratu bal├şka na ceste k predajcovi).

 

Platobn├ę podmienky

Cena v├Żrobkov na str├ínke www.zdraviebezliekov.eu je uveden├í vr├ítane 20% DPH (pred├ívaj├║ci je platcom DPH).

Za objedn├ívky m├┤┼że objedn├ívate─ż plati┼ą t├Żmto sp├┤sobom:

                - platba v hotovosti pri prevzat├ş tovaru 1,00ÔéČ (dobierka)

S├║─Źas┼ąou ka┼żdej dod├ívky tovaru je platn├Ż da┼łov├Ż doklad (fakt├║ra).

Platby sa vykonávajú v eurách.

 

Ceny po┼ítovn├ęho

Tovar je zasielan├Ż prostredn├şctvom Slovenskej Po┼íty (1.triedou na dobierku). Cena po┼ítovn├ęho je vr├ítane DPH, platn├í na ├║zem├ş Slovenskej Republiky.

Cena po┼ítovn├ęho a baln├ęho je 6,50 EUR.

POZOR: po┼ítovn├ę pri "krehkom" v├Żrobku bude na fakt├║re jednor├ízovo nav├Ż┼íen├ę e┼íte o +5,00ÔéČ z d├┤vodu posielania bal├şka ako KREHK├Ł TOVAR!!! (pri k├║pe viacer├Żch kusov sa ├║─Źtuje na fakt├║re samozrejme len raz).

Pri n├íkupe tovaru nad 100 EUR je po┼ítovn├ę zdarma.

Ceny po┼ítovn├ęho s├║ uveden├ę pre doru─Źenie v r├ímci Slovenskej republiky.

Doru─Źenie do in├Żch kraj├şn je mo┼żn├ę len po vz├íjomnej dohode s pred├ívaj├║cim.

 

Dodanie objednávky

 Pred├ívaj├║ci sa zav├Ązuje:

        - doda┼ą spr├ívny druh a mno┼żstvo tovaru, ak├Ż bol uveden├Ż v ─Źase objedn├ívky,

        - na z├íklade objedn├ívky z├íkazn├şka doda┼ą tovar v dohodnutej cene,

        - vystavi┼ą a prilo┼żi┼ą fakt├║ru ako da┼łov├Ż doklad,

        - tovar primerane zabali┼ą a odosla┼ą ─Źo najsk├┤r po obdr┼żan├ş objedn├ívky.

       

Tovar odosielame do 5 ÔÇô 15 pracovn├Żch dn├ş (pod─ża skladov├Żch z├ísob). V pr├şpade, ┼że tovar nie je skladom, budeme V├ís informova┼ą e-mailom a dohodneme s Vami ─Ćal┼í├ş postup.

Kupuj├║ci sa zav├Ązuje:

        - prevzia┼ą objednan├Ż tovar,

        - zaplati┼ą za dodan├Ż tovar v jeho pon├║kanej, resp. dohodnutej cene.

Dod├ívate─ż odosiela objednan├Ż tovar na adresu uveden├║ v objedn├ívke ako adresa doru─Źenia. 

Ak nie je dod├ívate─ż schopn├Ż dodr┼ża┼ą term├şn odoslania, m├┤┼że dohodn├║┼ą s kupuj├║cim in├Ż term├şn dodania. V takom pr├şpade m├í v┼íak kupuj├║ci pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy. 

 

Z├íru─Źn├ę podmienky a reklama─Źn├Ż poriadok

Ku ka┼żd├ęmu zak├║pen├ęmu tovaru u pred├ívaj├║ceho je pre kupuj├║ceho vystaven├í fakt├║ra, ktor├í je z├íru─Źn├Żm dokladom. Z├íru─Źn├í doba je 24 mesiacov.

Pred├ívaj├║ci je povinn├Ż rozhodn├║┼ą o reklam├ícii do 30 dn├ş od jej p├şsomn├ęho doru─Źenia.

V s├║lade s ustanoven├şm ┬ž12 ods.1 c.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebite─ża pri z├ísielkovom predaji v platnom znen├ş, m├í spotrebite─ż pr├ívo odst├║pi┼ą od zmluvy do 7 pracovn├Żch dn├ş od prevzatia tovaru bez udania d├┤vodu. Toto pr├ívo nie je prim├írne ur─Źen├ę na rie┼íenie reklam├ície tovaru. Pokia─ż sa tak rozhodne, mus├ş prejav v├┤le o odst├║pen├ş od zmluvy doru─Źi┼ą pred├ívaj├║cemu najnesk├┤r do 14. d┼ła od prevzatia veci. Odpor├║─Źame tak urobi┼ą najlep┼íie p├şsomnou formou, ktor├í zabezpe─Źuje najm├Ą preuk├ízate─żnos┼ą vykonan├ęho pr├ívneho ├║konu, ktor├Żm sa zmluva ru┼í├ş.      

Spotrebite─ż je povinn├Ż odovzda┼ą pred├ívaj├║cemu nepo┼íkoden├Ż tovar, bez zn├ímok pou┼ż├şvania alebo opotrebenia, pokia─ż mo┼żno v p├┤vodnom obale a so v┼íetk├Żm pr├şslu┼íenstvom sp├Ą┼ą. Po prijat├ş vr├íten├ęho tovaru vr├íti pred├ívaj├║ci kupuj├║cemu sp├Ą┼ą zodpovedaj├║cu sumu vopred dohodnut├Żm sp├┤sobom, a to najnesk├┤r do 30 dn├ş od ├║─Źinnosti prejavu v├┤le kupuj├║ceho (od doru─Źenia odst├║penia od zmluvy).

Pri nesplnen├ş uveden├Żch podmienok m├┤┼że uplatni┼ą pred├ívaj├║ci vo─Źi spotrebite─żovi kompenz├íciu za zn├ş┼żenie hodnoty vr├íten├ęho tovaru. V pr├şpade nedodr┼żania lehoty na odst├║penie od zmluvy je tie┼ż odst├║penie od zmluvy neplatn├ę a spotrebite─żovi t├Żm nevznikaj├║ ┼żiadne pr├íva na vr├ítenie tovaru.

Kupuj├║ci je povinn├Ż okam┼żite reklamova┼ą u dopravcu ne├║plnos┼ą dod├ívky (po─Źet balen├ş) a fyzick├ę po┼íkodenie z├ísielky. O zisten├Żch vad├ích dod├ívky je povinn├Ż s dopravcom sp├şsa┼ą protokol. 

V pr├şpade vonkaj┼íieho po┼íkodenia obalu je povinn├Ż spolo─Źne s dopravcom z├ísielku rozbali┼ą a overi┼ą fyzick├Ż stav dodan├ęho tovaru a zdokumentova┼ą (fotografiou) rozsah po┼íkodenia.

Ak nebude sp├şsan├Ż s dopravcom protokol pod─ża vy┼í┼íie uveden├ęho, nebude dod├ívate─ż akceptova┼ą reklam├íciu v├íd a nedostatkov, ktor├ę vznikli na dodanom tovare v d├┤sledku chyby alebo nedbalosti dopravcu. Odpor├║─Źame kupuj├║cemu neprevzia┼ą po┼íkoden├║ z├ísielku a o tejto skuto─Źnosti bezodkladne informova┼ą internetov├Ż obchod www.zdraviebezliekov.eu. 

Ak├ęko─żvek nedostatky z├ísielky z h─żadiska kompletnosti a ├║plnosti, je povinn├Ż kupuj├║ci, reklamova┼ą bez zbyto─Źn├ęho ─Źasov├ęho prie┼ąahu, najnesk├┤r v┼íak nasleduj├║ci pracovn├Ż de┼ł po prevzat├ş z├ísielky. 

Reklam├ície s├║ vybavovan├ę na e-mailovej adrese: zdraviebezliekov@gmail.com

 

Z├ívere─Źn├ę ustanovenia

Kupuj├║ci po odoslan├ş objedn├ívky m├┤┼że obdr┼ża┼ą spr├ívy o ponuk├ích tovarov, akci├ích a novink├ích internetovej str├ínky www.zdraviebezliekov.eu. Kupuj├║ci d├íva odoslan├şm objedn├ívky svoj s├║hlas na spracovanie osobn├Żch ├║dajov firmou SANZI s.r.o., v├Żhradne pre jej ├║─Źely datab├ízy z├íkazn├şkov. Kupuj├║ci m├┤┼że zasielanie t├Żchto reklamn├Żch e-mailov kedyko─żvek zru┼íi┼ą zaslan├şm svojej po┼żiadavky na email: zdraviebezliekov@gmail.com.

Objedn├ívate─ż zaslan├şm objedn├ívky potvrdzuje, ┼że si tieto v┼íeobecn├ę obchodn├ę podmienky pre─Ź├ştal a v celom rozsahu s nimi s├║hlas├ş.

Pred├ívaj├║ci si vyhradzuje pr├ívo na zmenu t├Żchto v┼íeobecn├Żch obchodn├Żch podmienok. Povinnos┼ą p├şsomn├ęho ozn├ímenia zmeny v┼íeobecn├Żch n├íkupn├Żch podmienok je splnen├í umiestnen├şm na internetovej str├ínke www.zdraviebezliekov.eu.

 

Pou┼ż├şvanie materi├ílov zo str├ínky

┬ę 2019 SANZI s.r.o., v┼íetky pr├íva vyhraden├ę. Ak├ęko─żvek pou┼żitie obsahu - ─Źast├ş alebo celku, najm├Ą rozmno┼żovanie a ┼í├şrenie textov, obr├ízkov, fotografi├ş, vide├ş ─Źi uk├í┼żok ak├Żmko─żvek mechanick├Żm alebo elektronick├Żm sp├┤sobom je bez p├şsomn├ęho povolenia od prev├ídzkovate─ża webu www.zdraviebezliekov.eu zak├ízan├ę.

Tieto obchodn├ę podmienky s├║ platn├ę od 1.1.2019

 

Nem├íte ┼żiaden produkt vo Va┼íom ko┼í├şku.